Crossways: Red & White

23 listopada w Warszawie przy ulicy Chłodnej 31

Crossways: Red & White

Prezentacja win z udziałem winiarzy z Argentyny, Hiszpanii, Węgier, Czech i Słowacji. Ponad 240 win do spróbowania!

Katalog:


Migawki z prezentacji:

Lista winiarni biorących udział w wydarzeniu:

Hiszpania:

Argentyna:

Węgry:

Czechy:

Importerzy:

Partnerzy wydarzenia:

Patronat: