o nas kursy dla firm karty CV enoturystyka wydarzenia czytelnia informator

ďťż
SZKOLENIA DLA FIRM
• Komentowane
  degustacje win

• Degustacje na opak
• Komentowane kolacje
• Indywidualne szkolenia
  winiarskie

• Wyjazdy z winem w tle

KURSY WIEDZY O WINIE
• ENO 1W - info, program
Zgłoś się na kurs
Regulamin ENO1

• ENO 2 - info
Regulamin ENO2/ENO3/ENO4

Archiwum kursĂłw

Numer konta
   bankowego


KURS W PREZENCIE

NAJBLIĹťSZE KURSY PODSTAWOWE
WARSZAWA WARSZAWA
• 14/15 maja 2016 rezerwuj
wolne miejsca: 10
INFORMACJE O KARCIE KLUBOWEJ COLLEGIUM VINI


Wstęp

Karta klubowa jest przeznaczona dla osób, które ukończyły prowadzone przez Collegium Vini lub Akademię Wina ICEO szkolenia z zakresu wiedzy o winie oraz dla innych osób szczególnie interesujących się winem.

Karta nie zobowiązuje do żadnych zakupów, natomiast uprawnia do uzyskiwania zniżek w wybranych firmach będących Partnerami programu.

Lista Partnerów programu oraz zniżek

Partnerami programu są lub mogą zostać: producenci i importerzy wina, sklepy winiarskie, winiarnie, gospodarstwa agroturystyczne, hotele, restauracje, wydawnictwa specjalistyczne i turystyczne, firmy sprzedające szkło lub akcesoria winiarskie oraz firmy zajmujące się usługami turystycznymi i transportem osób.

1. Jak otrzymać kartę

Od maja 2004 każdy uczestnik szkoleń eno może nabyć lub otrzymać kartę klubową.

Osoby zainteresowane posiadaniem karty, które uczestniczyły we wcześniejszych szkoleniach prowadzonych przez Coll. Vini lub Akademię Wina ICEO oraz osoby, które zmieniły lub nie podały swoich danych teleadresowych, powinny wypełnić i wysłać Formularz rejestracyjny karty Coll. Vini wraz z przybliżoną datą szkolenia.

Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem karty powinny zwrócić się bezpośrednio do Coll. Vini lub poprosić o poręczenie posiadaczy kart klubowych VIP. Odpowiedź otrzymają w czasie nie dłuższym niż 14 dni.

Kartę klubową mogą także otrzymać osoby wskazane przez Partnerów programu, firmy współpracujące lub klientów Coll. Vini.

2. Koszt i okres ważności karty

Opłata za kartę klubową na lata 2004/2005 wynosi:

 • 75,00 PLN dla osób, które ukończyły kursy podstawowe (ENO 1, ENO 1W lub ENO PRO)
 • 0,00 PLN dla osób, które w ciągu ostatniego roku odbyły kursy drugiego stopnia ENO 2 lub ENO 2T

  Pierwsza karta jest ważna od 01.05.2004 do 30.09.2005, następne będą wydawane na rok, tj. do 30. września kolejnego roku.


  Karta 2004/2005 jest bezpłatna dla absolwentów wszystkich kursów ENO 2 i wyjazdów studyjnych ENO 2T. W następnych latach będzie bezpłatna wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w ww. kursach w ciągu ostatnich 12 miesięcy.


  3. Kategorie kart klubowych Coll. Vini

  Wydawane są dwie kategorie kart: karta zwykła oraz karta VIP.

 • Karta zwykła - przeznaczona dla absolwentów szkoleń Coll Vini oraz Partnerów programu, firm współpracujących z Coll. Vini i stałych klientów.

 • Karta VIP - przyznawana wybranym absolwentom kursów drugiego stopnia oraz osobistościom (nie tylko winiarskim). Posiadacz takiej karty może rekomendować osoby, które jego zdaniem powinny otrzymać kartę klubową. Karty VIP są darmowe.

  Obie kategorie kart - zwykła i VIP - uprawniają do takich samych zniżek u Partnerów programu

  4. Jak korzystać z karty

  Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań należy dokładnie sprawdzić procent zniżki w danym sklepie (restauracji, hotelu, itd.) oraz warunki umowy, zwłaszcza ograniczenia asortymentu podlegającego zniżkom i koszty dostawy. Niektóre firmy udzielają np. większych zniżek na wina sprowadzane bezpośrednio i mniejszych na wina pochodzące od innych importerów. Procent zniżki może także zależny od wysokości kwoty zakupu lub ilości butelek.

 • W przypadku zakupów dokonywanych przez internet należy podać numer karty klubowej (Partnerzy programu dysponują informacjami o numerach aktywnych kart klubowych).

  Partner programu może zwrócić się do Coll. Vini z prośbą o potwierdzenie ważności karty i zgodności z prawdą podanych przez kupującego informacji.

 • W przypadku zakupów dokonywanych w punkcie tradycyjnym, przed transakcją należy upewnić się, że pracownik firmy wie jakie przywileje daje karta klubowa Coll. Vini.

  5. Przypadki niehonorowania karty lub zmiany warunków sprzedaży

  Collegium Vini zawarło umowy z firmami, które zostały Partnerami programu. Informacje zamieszczone na www.collegiumvini.pl są zgodne z treścią umów i aktualizowane na bieżąco.

  Coll. Vini nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną odmowę udzielenia zniżki, jednak zwraca się do wszystkich Użytkowników kart o jak najszybsze zgłaszanie wszelkich przypadków niehonorowania kart klubowych lub wprowadzania ograniczeń czy zmian w warunkach sprzedaży sprzecznych z informacjami znajdującymi się na stronie Collegium Vini.

  6. Obowiązki użytkowników kart klubowych

  Użytkownicy kart klubowych otrzymują od Coll. Vini drogą elektroniczną (lub inną ustaloną) informacje o bieżących promocjach u Partnerów programu oraz nowych szkoleniach i imprezach Coll. Vini. Informacje te są wysyłane nie częściej niż raz na tydzień. W przypadku informacji o imprezach bezpłatnych, częstotliwość mailingu może się zwiększyć.

  Częstotliwość mailingu może również się zwiększyć w przypadku rzeczywistych, jednorazowych okazji (np. wyprzedaży lub dodatkowych zniżek dla posiadaczy kart klubowych).

  Użytkownicy mogą nie wyrazić zgody na otrzymywanie informacji od Coll. Vini.

  7. Obowiązki Coll. Vini

  Coll. Vini dba o zapewnienie i poszerzanie listy zniżek oraz o należyte funkcjonowanie całości programu.

  Coll. Vini zobowiązuje się nie wyróżniać i nie promować żadnego z Partnerów programu: każdy z Partnerów ma prawo do zamieszczenia informacji o maksimum czterech akcjach promocyjnych w ciągu jednego roku.

  8. Bezpieczeństwo użytkowników. Ewidencja i rejestracja kart klubowych

  Coll. Vini prowadzi ścisłą ewidencję kart VIP. W przypadku kart zwykłych zalecane jest zarejestrowanie karty. Do karty dołączany jest formularz rejestracyjny, który należy wypełnić i przesłać do Coll. Vini.

  Rejestracja ułatwia dokonywanie zakupów w internecie oraz jest niezbędna do rozpoczęcia postępowanie w razie zagubienia karty.

  Dane osobowe użytkowników nie są weryfikowane. Coll. Vini nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych użytkowników kart.

  Korespondencja zawsze wychodzi z biura Collegium Vini w Krakowie.

  9. Wygląd i oznaczenia kart klubowych

 • awers karty zwykłej nosi numer pięciocyfrowy (np. 12 345) oraz oznaczenie roku, w którym karta utraci ważność (np. 2005).
 • awers karty VIP nosi numer trzycyfrowy (np. 678) oraz oznaczenie roku, w którym utraci karta ważność (np. 2005)
 • rewersy obu kart są identyczne


  Karta musi być podpisana przez użytkownika.

  10. Utrata lub zniszczenie zarejestrowanej karty klubowej

  W przypadku zagubienia karty zarejestrowanej użytkownik powinien jak najszybciej powiadomić Coll. Vini, które informuje Partnerów programu o wyrejestrowaniu numeru zagubionej karty. Numer zagubionej karty zostaje umieszczony na stronie Coll. Vini z adnotacją "karta nieaktywna".

  Opłata za wydanie nowej karty wynosi 75,00 PLN. W przypadku zagubienia karty na mniej niż 4 miesiące przed datą upływu terminu ważności - opłata za wydanie nowej karty wynosi 45,00 PLN.

  Powyższe informacje dotyczą wyłącznie kart zarejestrowanych.

  W przypadku zniszczenia karty opłata za wydanie nowej wynosi 45,00 PLN. Warunkiem jest przesłanie do Coll. Vini karty zniszczonej.

  Jeżeli karta ulegnie zniszczeniu z powodu wady materiału - trwałego odbarwienia, uszkodzenia nadruku lub rozklejenia - zostanie wymieniona bez żadnych opłat.

  Złamanie karty nie jest uznawane za wadę materiału.

  Kraków, 9. sierpnia 2004

   
 • powrót do strony głównej